Våra Sociala MediaFRÅN IDÉ TILL FÄRDIG

PRODUKT!


REKLAM SKA INTE KOSTA MER ÄN DEN GER!

TRYCKSAKER

Ordet trycksaker är ett brett begrepp ... Det mesta
man ser och läser idag är ju tryckt på ett eller annat
sätt!

Vad vi menar med trycksaker är reklam, texter,
bilder, beskrivningar eller andra budskap tryckta på
specifika material som t.ex. papper, plast, aluminium,
tyg, plåt, trä, plexiglas, canvas ...

TRYCKORGINAL

När något ska tas i produktion och tryckas upp i
såväl liten som stor upplaga behövs alltid ett tryck-
orginal ... som är anpassat med rätt färger, rätt upp-
lösning, rätt kvalitet m.m. Detta för att återges så
optimalt som möjligt på det tryckta materialet.

Månsson Media hjälper dig/er gärna att ta fram 
tryckorginal på i stort sett det mesta (se urval till
höger).

URVAL

- Visitkort
- Broschyrer
- Vykort
- Promotionkort
- Namnbrickor
- Manuskort
- Rollups
- Dekaler
- Skurna texter
- Tygtryck
- Flaggtryck
- Reklamblad
- Canvastavlor
- Reklamskyltar
- Skyltar för golfbanor
- Posters
- ... och lite till ! 


Vi tar fram helt nya lay-
outer åt dig eller ditt
företag eller så kan vi
även göra om eller an-
passa befintligt material!

Vi skapar ett orginal som
både du/ditt företag och
dina målgrupper ska bli
nöjda med!

Vi kan även ombesörja
slutproduktion och slut-
leverans av produkterna.

Vi använder oss alltid
av väletablerade
leverantörer för tryck &
produktion! (Se exempel
nedan på lokala lev.)